Welkom bij

Hagoort Management en Onderwijs

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                 Ons cursusaanbod 2011                         

                                     

Hagoort Management en Onderwijs traint en adviseert profit en non-profit organisaties op het gebied van strategie, financieel management en bedrijfsvoering. Het gaat hierbij altijd om de relatie tussen de doelen van de organisatie, een resultaatgerichte organisatiestructuur en adequate bedrijfsvoering. De nadruk ligt op de samenhang tussen de kwaliteit van de productie/dienstverlening, de interne sturing op activiteiten, interne en externe financiering, planning en control en een adequate informatievoorziening. Deze integrale benadering wordt door ons uitgewerkt in een concreet instrumentarium voor sturing van de dienstverlening en bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

Op deze site vindt u informatie over onze activiteiten .